Откъде моят номер се появи във вашата база данни?

copy

Телефонният номер може да попадне в нашия портал само в един случай: ако самите вие сте го публикували в някой от отворените източници. Например, ако сте публикували обява за своя имот в някакъв уебсайт. Вярно е, че има и такива случаи:
Марина Сокуренко пише: "Здравейте, във вашия сайт се появи обява с моя телефонен номер, сега ме скъсаха от обажданията. Моля, изтрийте тази обява, нямам нищо общо с нея“.. Ако смятате, че вашият номер се използва от измамници – пишете ни на info@m2bomber.com

Аз съм собственик, а не агенция! Защо е написано така и как да го оправя?

copy

Нашата система автоматично идентифицира, кой притежава телефона – собственикът на недвижимия имот или агенцията. Това се определя въз основа на много фактори. Ако смятате, че е станала грешка и обозначението "агенция" до вашия номер е неправилно, пишете ни на info@m2bomber.com, и ще се опитаме да разрешим въпроса ви по частен ред.

Как да премахна телефонен номер от вашия сайт?

copy

Телефоните не се изтриват от нашия портал – дори ако титулярът на номера вече не предлага никакви обекти под наем/за продажба. Но до такъв телефонен номер ще има бележка: "този потребител в момента не отдава под наем и не продава недвижими имоти“.

Моля, имайте предвид също, че ние не събираме и не разпространяваме никаква лична информация на притежателите на телефонните номера.

Можем да посочим само:

- дали конкретен телефонен номер принадлежи на агенцията или на собственика (в този случай не изписваме нито името на собственика, нито наименованието на агенцията);
- кои недвижими имоти предлага притежателят на номера (при липса на такива имоти, полето остава празно) и дали даден телефон е в черния списък на подозрителни контакти.

Защо съм в черния списък?

copy

В "черния списък“ до телефонните номера са посочени причини, поради които тези номера са били отбелязани от системата като подозрителни. Ако искате да научите повече за тези причини, просто доближете курсора до съответния текст. Ако смятате, че телефонния ви номер е внесен в черния списък несправедливо, пишете ни на info@m2bomber.com, и ще се опитаме да решим този проблем индивидуално. Въпреки това обръщаме ваше внимание на:

Юлия пише: "Този номер е в черния списък по погрешка. Коментарът е оставен от нашия конкурент. Моля да се разберете". - Няма да можем да разрешим подобни проблеми. Нямаме възможност да проверим искреността и да определим истинските мотиви на потребителите, които оставят негативни коментари към телефонни номера. Въпреки това, ако телефонът е попаднал в черния списък поради отрицателни отзиви, други посетители на сайта ще могат да прочетат тези отзиви и сами да решат, дали да им вярват или не.