Цени на недвижимите имоти Пловдив към 28 май 2024

Цена за м² на вторичния пазар, лв

Изберете валута

цена м²

обменен курс на щатски долари

Изберете валута